Verbanden

Veritas, in de breedste zin van woord


Op Veritas heeft iedereen een jaarclub. Een jaarclub bestaat uit 10 tot 15 personen die op hetzelfde moment zijn begonnen in Utrecht. Waar een jaarclub bedoeld is om snel nieuwe vrienden te maken en je thuis te voelen in een nieuwe stad, zijn er voor onze leden ook verschillende mogelijkheden je op een andere manier te verenigen. Zelfontplooiing staat hierbij centraal, en het is aan onze leden zelf om te bepalen op welke manier zij vorm willen geven aan hun studententijd. Hieronder volgen de vier belangrijkste verbanden waar een lid zich bij aan zou kunnen sluiten:

Commissies: Commissies zijn kleine of grote groepen studenten die zich samen inzetten voor een bepaald doel. Er zijn lopende commissies die zich toespitsen op een bezigheid die het hele jaar door gaat. Deze commissies bestaan vaak uit 20+ personen en zijn onmisbaar voor de vereniging. Voorbeelden hiervan zijn de barcommissies, de toneelgezelschappen of de DJ-commissie. Piek commissies zijn commissies die zich toespitsen op het organiseren van één specifiek evenement (de piek). Deze commissies bestaan uit maximaal acht personen en worden voor een bepaalde periode samengesteld. Voorbeelden van piekcommissies zijn het benefietconcert, het gala of de Hattrick.

Disputen: Disputen zijn gezelschappen die zich verenigen op basis van interesses. Er zijn mannendipsutenvrouwendisputen en gemengde disputen. Disputen bestaan vaak al voor een lange tijd en hebben hun eigen tradities en cultuur. De disputen vragen ieder jaar zelf een aantal nieuwe leden.

Vakdisputen: Net zoals de disputen verenigen vakdisputen zich op basis van interesse. Waar dit bij de disputen nog uiteen kan lopen, is de interesse die bij de vakdisputen centraal staat de opleiding. Er zijn vakdisputen voor economie, rechten, geneeskunde, diergeneeskunde en psychologie. Sommige vakdisputen bestaan al meer dan 60 jaar. Vakdisputen hebben een groot netwerk binnen een bepaald vakgebied en organiseren lezingen en bezoeken aan bedrijven/organisaties in de sector. 

Verticalen: Verticalen zijn grote verbanden die bestaan uit meerdere jaarclubs door de jaarlagen heen. Verticalen zijn mannelijk of vrouwelijk en bestaan vaak uit 40 personen of meer. Verticalen komen één keer per maand, op dinsdag, bijeen. Verticalen vragen één nieuwe jaarclub per jaar.

 

Maak een keuze om verder te gaan

Per (vak)dispuut, commissie of verticale vind je hier de broodnodige informatie.
Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op!