De Sociëteit

De sociëteit van C.S. Veritas, ook wel 't Eigen Huis genoemd, is gesitueerd op de Kromme Nieuwegracht 54.