Historie

Collegium Studiosorum Veritas is als katholiek literatuurgezelschap opgericht in 1889. Katholieke studenten hadden vaak het gevoel dat zij zich moesten verdedigen tegenover andere studenten. Daarom wilden ze oefenen in het discussiëren om zich beter te kunnen weren tegenover andersdenkenden. De oprichters werden geïnspireerd door Mgr. Andreas Jansen die in Duitsland Praeses van een studentenvereniging is geweest. Hij was de grote animator bij de feitelijke oprichting van Veritas op 30 mei 1889. De eerste Praeses werd jhr. mr. Jan Bosch van Oud Amelisweerd, die deze functie maar liefst acht jaar bekleedde. In 1891 ontstond de definitieve naam: Rooms-Katholieke Studentenvereniging Veritas, onder de zinspreuk: 'Deus Scientiarum Dominus'. De leden hielden zich bezig met geloof en wetenschap. In 1904 besloot Veritas, als eerste vereniging van Utrecht, dat ook vrouwen toe mochten treden. De eerste vrouwen werden dan ook daadwerkelijk geïnstalleerd bij Veritas in 1906. 

De huidige locatie van Veritas is sinds 1934 aan de Kromme Nieuwegracht 54 gevestigd. Hier bevindt zich de Sociëteit die door haar leden 't Eigen Huis wordt genoemd. 't Eigen Huis bestaat uit een aantal ruimtes met eigen functies en namen. In 2000/2001 heeft er in 't Eigen Huis een grootscheepse verbouwing plaatsgevonden, die voor een belangrijk deel door reünisten werd gefinancieerd. Dit heeft onder andere geresulteerd in een nieuwe Feestzaal, een groter Trefcentrum en een modern Eetcafé.

Door de roerige jaren zestig en doordat de vereniging opengesteld werd voor niet-studenten, ontstond er een grote leegloop. Veritas werd bijna tot een faillissement gebracht. Maar halverwege de jaren zeventig bloeide de vereniging weer helemaal op. Er werd toen een geheel nieuwe financiële en organisatorische structuur opgezet. Veritas werd opgesplitst in drie rechtspersonen: twee stichtingen en een vereniging. Ook mochten slechts studenten 't Eigen Huis betreden. Sinds 1990 is Veritas een besloten vereniging. Ondanks de steeds zwaardere studiedruk die er op studenten wordt gelegd,  is het ledental de afgelopen jaren gestaag gegroeid tot het huidige aantal van ruim 1850 leden.