Gedragscode

Gedragscode 

Sinds november 2022 heeft Veritas een gedragscode. De Gedragscode doelt op het vaststellen van richtlijnen die ervoor zorgen dat de leden zich veilig en welkom voelen op de vereniging. In de Gedragscode vind je de kernwaarden en gedragsregels die voor C.S. Veritas centraal staan. Van ieder lid wordt verwacht dat deze gedragscode gerespecteerd wordt en wordt nageleefd.

Klik hier om de Gedragscode C.S. Veritas te bekijken.