Nieuws

Daklozendiner is groot succes

Op zaterdag 18 juni organiseerde C.S. Veritas een diner voor de dak- en thuislozen in Utrecht. Vanaf een uur of zes stroomde het restuarant van de sociëteit langzaamaan vol. Nadat iedereen kort welkom was geheten, kregen de veertig geïnteresseerden een heerlijk driegangendiner voorgeschoteld, bereid door onze chef kok en de leden van de keukencommissie. Het diner was een initiatief van een aantal studenten van de keukencommissie. "We wilden graag een keer wat doen voor de minder bedeelden in de stad Utrecht en we houden nu eenmaal van koken!" aldus Anne Kroon, student verpleegkunde. Samen met de dagopvang Catharijnehuis werd er gekeken naar een goede invulling. Tijdens het diner wisselden studenten en daklozen met elkaar van gedachten. Na het diner bedankten de daklozen de studenten en de kok voor hun medeleven en het lekkere eten. Het was een groot succes. "Ik geef de organisatie een 10 en het eten een 9,5" aldus één van de aanwezigen. Volgend jaar doen we het weer, maar dan groter!