Nieuws

Campagne #ThisIsHowWeDoIt!

C.S. Veritas heeft een campagne opgezet in samenwerking met andere (Utrechtse) studentenverenigingen. Uit onderzoek van Amnesty International blijkt dat 11% van de vrouwelijke studenten en 1% van de mannelijke studenten in de studententijd is verkracht. Niet alleen verkrachting, maar seksueel grensoverschrijdend gedrag in welke vorm dan ook is iets dat helaas veel te vaak voorkomt in de maatschappij. Met de campagne #ThisIsHowWeDoIt hopen we de taboe rondom dit onderwerp weg te nemen en seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken. Tegelijkertijd hopen we met deze campagne een boodschap uit te dragen vanuit de studentenwereld en mensen op een positieve manier bewust te laten worden van dit probleem. Wat doe je wél? Oftewel: This is how we do it! Door deze campagne in de UIT-week te lanceren, trachten we dit maatschappelijke probleem onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken onder alle (aankomend) studenten. We achten het van groot belang dat er nu actie wordt ondernomen, studenten zijn namelijk de wereld van morgen. Doe jij mee? Check @thisishowwedoit_2021 en deel deze campagne met al je vrienden!